Gdańsk - informacje


470.805
mieszkańców Gdańska
222.846
mężczyzn
247.959
kobiet

73.959
w wieku przedprodukcyjnym

281.812
w wieku produkcyjnym

115.034
w wieku poprodukcyjnym
dane za 2020 rok

2.105
zawarto małżeństw

5.331
urodzeń

5.694
zgonów

-363
przyrost naturalny
miasto Gdańsk
dochody

3.929.266.944
wydatki

3.935.703.296
struktura wydatków Gdańska

32.136.708
0,817%
Rolnictwo i łowiectwo

957.180
0,024%
Przetwórstwo przemysłowe

258.125
0,007%
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

806.096.704
20,482%
Transport i łączność

219.694.000
5,582%
Administracja publiczna

12.142.085
0,309%
Turystyka

89.769.952
2,281%
Gospodarka mieszkaniowa

46.489.520
1,181%
Działalność usługowa

1.976.189
0,050%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

265.121
0,007%
Obrona narodowa

70.014.296
1,779%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1.251.215
0,032%
Wymiar sprawiedliwości

12.698.354
0,323%
Obsługa długu publicznego

49.916.724
1,268%
Różne rozliczenia

1.048.160.064
26,632%
Oświata i wychowanie

38.235.752
0,972%
Ochrona zdrowia

142.876.544
3,630%
Pomoc społeczna

43.556.736
1,107%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

76.444.952
1,942%
Edukacyjna opieka wychowawcza

304.640.704
7,740%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

111.362.624
2,830%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

108.649.720
2,761%
Kultura fizyczna i sport

700.454.464
17,797%
Rodzina
opracowane na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego, ostatnia aktualizacja: 2022-09-26 22:15
REKLAMA
pogoda Gdańsk
11.4°C
wschód słońca: 06:38
zachód słońca: 18:35
Koronawirus
pomorskie
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Gdańsku

kiedy
2022-09-27 19:00
miejsce
Klub Muzyczny Parlament, Gdańsk,...
wstęp biletowany
kiedy
2022-09-28 17:00
miejsce
Scena Teatralna NOT, Gdańsk, ul....
wstęp biletowany
kiedy
2022-09-28 19:00
miejsce
Pub 107, Gdańsk, Ogarna 107D
wstęp biletowany
kiedy
2022-09-28 20:15
miejsce
Scena Teatralna NOT, Gdańsk, ul....
wstęp biletowany