Pomorskie mamy ze świadczeniami

Ponad 4,5 tys. osób w naszym województwie pobiera rodzicielskie świadczenia uzupełniające - „Mama 4+”. Aż 181. z nich wychowało dziewięcioro lub więcej dzieci.
Koronawirus
pomorskie
702
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA
Program „Mama 4+” działa od  początku marca ubiegłego roku. Do końca stycznia pomorskie placówki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przyjęły ponad 5,4 tys. wniosków o świadczenie. Większość pochodziła od kobiet, jednak zgłosiło się także 8  mężczyzn.

Aby otrzymać świadczenie z programu „Mama 4+” trzeba ukończyć powszechny wiek emerytalny (60 lat kobiety, 65 mężczyźni), urodzić i wychować lub wychować co najmniej czworo dzieci oraz nie posiadać niezbędnych środków do życia. Świadczenie przysługuje także ojcom, w przypadku śmierci matki, porzucenia przez nią dzieci albo gdy zaprzestała ich wychowania. Maksymalna kwota świadczenia wynosi 1100 zł brutto, czyli tyle co minimalna gwarantowana emerytura. W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie ma jakiś dochód, kwota zostanie dopełniona do 1 100zł. Od 1 marca, wraz ze wzrostem najniższej emerytury kwoty te zwiększą się o 100 zł.

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające przyznawane jest wyłącznie na wniosek. Powinien on zawierać dane wnioskodawcy, wskazanie świadczenia o które się ubiega, sposób jego wypłaty i podpis. Do wniosku trzeba dołączyć akty urodzenia dzieci i ich numery PESEL, oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej i materialnej, a także oświadczenie o innych okolicznościach, których ustalenie jest niezbędne do przyznania świadczenia.

Do końca stycznia oddziały ZUS rozpatrzyły blisko 4,8 tys. wniosków, z czego ponad 4,5 tys. pozytywnie. Najczęstszą przyczyną odmowy było wychowywanie mniej niż 4. dzieci oraz niespełnienie kryterium dochodowego. Najwięcej świadczeniobiorców jest w grupie wiekowej 60 – 69 lat i wychowało czworo dzieci, są jednak tacy, którzy mieli ich więcej niż dziewięcioro. Aż 20 z pomorskich beneficjentów programu skończyło 90 lat. 
PRZECZYTAJ JESZCZE
Koronawirus
pomorskie
702
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Gdańsku

kiedy
2020-09-11 19:30
miejsce
Stary Maneż, Gdańsk, ul. J....
wstęp biletowany
kiedy
2020-09-12 19:00
miejsce
Scena Teatralna NOT, Gdańsk, ul....
wstęp biletowany
kiedy
2020-09-13 20:00
miejsce
Stary Maneż, Gdańsk, ul. J....
wstęp biletowany
kiedy
2020-09-17 19:00
miejsce
Polska Filharmonia Bałtycka,...
wstęp biletowany